Konstruktor dokumentów Moje dokumenty
Instruction

Dokument

Антикорупційне застереження

АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Сторони проводять політику повної нетерпимості до хабарництва та корупції, яка передбачає повну заборону корупційних дій з обох Сторін та здійснення виплат за сприяння, метою якого є спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого рішення тих чи інших питань з будь якою із Сторін.

2. Сторони усвідомлюють, що склали даний Договір, покладаючись на різні фактори, включаючи репутацію кожної із Сторін.

3. Кожна Сторона підтверджує, що інша Сторона може покладатись на систему внутрішнього контролю першої Сторони та на те, що інформація, що розкривається другою Стороною є повною та достовірною, включаючи фінансову та іншу інформацію, що стосується виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

4. Сторони зобов'язуються дотримуватись законодавства про протидію корупції (з урахуванням змін та доповнень, періодично внесених у відповідні нормативні акти - «Антикорупційне законодавство»).

5. Антикорупційне зобов'язання: Сторони зобов'язуються дотримувати умов Антикорупційного законодавства та у будь якому випадку, повинні забезпечувати зі своєї сторони та зі сторони свої співробітників заборону пропозиції або надання будь яких корупційних виплат (грошових коштів або цінних подарунків) та заборону надавати згоду на надання корупційних виплат (грошових коштів або цінних подарунків) будь яким особам з обох Сторін, а також забезпечувати інформування своїх контрагентів та/або посередників (включаючи субпідрядників, агентів та інших посередників) про необхідність дотримання вищевказаних заборон, у зв'язку з умовами цього Договору.

6. Сторони зобов'язані негайно повідомити одна одну у письмовій формі про будь-які підозри або виявлені порушення Антикорупційного зобов'язання будь-якою із Сторін. У разі вчинення / появи інформації про можливе скоєння Стороною або її співробітниками будь-якого корупційного правопорушення, передбаченого чинним законодавством України або, в окремих випадках, будь-якій іншій країні, друга Сторона з метою перевірки таких відомостей має право запитувати у першій Сторони будь-яку інформацію (документи), на підставі якої можна спростувати або підтвердити відомості про факт порушення Стороною антикорупційного законодавства.

7. Сторони зобов'язані на вимогу здійснювати всі необхідні для надання допомоги іншій Стороні в забезпечені дотримання та контролю за виконанням Антикорупційного зобов'язання.

8. Сторони погоджуються та підтверджують, що кожна сторона вправі робити запит та отримувати документи, пов'язані з виконанням цього Договору, для перевірки на предмет виконання іншою Стороною Антикорупційного зобов'язання.

9. Цим Сторони погодили, що умови, викладені в цьому пункті Договору є істотними умовами цього Договору. При виникненні у однієї із Сторін об'єктивних доказів того, що інша Сторона порушила Антикорупційне зобов'язання, перша Сторона вправі направити на адресу другої Сторони відповідне повідомлення з вимогою надати роз'яснення та розкрити інформацію про виконання другою Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, вкладаючи фінансові та інші дані про виконання цього Договору.

10. Сторони зобов'язуються надавати один одному відповідні дані та інформацію згідно вимог, а також у випадку якщо порушення Антикорупційного зобов'язання мало місце бути, доказом того, що таке порушення було усунуто. Сторони зобов'язуються співпрацювати одна з одною у зв'язку з вищевикладеним обставинами у цілях усунення/недопущення порушень Антикорупційних зобов'язань, а також обставин, які можуть вказувати на порушення у процесі діяльності однієї із сторін у зв'язку умовами цього Договору.

11. Таким чином, Сторони цим запевняють один одного, що керуються у своїй діяльності чинним антикорупційним законодавством та прийнятими Сторонами антикорупційними стандартами ведення бізнесу. Сторони також гарантують, що ознайомлені з антикорупційними стандартами ведення бізнесу іншої Сторони і згодні їх дотримуватися.

12. У разі якщо Сторона, якій було направлено запит про надання такої інформації (документів), не надає її в розумний або позначений іншою Стороною термін, або якщо надана інформація (документи) не усуває обґрунтованих сумнівів в порушенні антикорупційного законодавства, інша (Сторона, в випадках, що допускаються законодавством України, має правот в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, попередньо повідомивши іншу Сторону в письмовому вигляді.

Data aktualizacji 20.03.2022 о 00:27:13

Komentarze

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać komentarze!

Dyktuj tekst do wyszukiwania
Gotowe