УКР
ENG
POL

Конструктор документів Мої документи
Інструкція

Документ

Статут фермерського господарства (новостворюване) + протокол/рішення про створення (в процесі оновлення)

Дата оновлення 16.05.2022 о 15:28:07

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Опис

Порядок створення та державної реєстрації фермерського господарства регулюється Законом України "Про фермерське господарство", Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань". Важливою передумовою створення фермерського господарства є набуття права власності або права користування на земельну ділянку (ст. 8 ЗУ "Про фермерське господарство"), цільове призначення не обов'язково має бути "для ведення фермерського господарства".

При цьому законодавство дозволяє фермерські господарства як зі статусом юридичної особи, так і без такого. Якщо фермерське господарство створюється зі статусом юридичної особи, його установчим документом буде статут, а якщо без такого статусу - договір про створення сімейного фермерського господарства або декларація про створення сімейного фермерського господарства.

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа - підприємець. Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи - статуту, для господарства без статусу юридичної особи - договору (декларації) про створення фермерського господарства). В установчому документі (Статуті) зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України. (ч. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство»).

Стаття 114 Господарського кодексу України також дає визначення фермерському господарству, це є формою підприємництва громадян з метою виробництва, переробки та реалізації товарної сільськогосподарської продукції. Членами фермерського господарства не можуть бути особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою). Відносини, пов'язані із створенням та діяльністю фермерських господарств, регулюються цим Кодексом, а також законом про фермерське господарство, іншими законами.

Предмет та мета діяльності ФГ випливає з його визначення, що міститься у ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство». Так, фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

Майну ФГ присвячений Розділ V, VІ зазначеного Закону. До складу майна фермерського господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу (ст. 19 Закону України «Про фермерське господарство»).

Головою фермерського господарства є його засновник або інша визначена в Статуті особа (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фермерське господарство»).

Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї (ч. 5 ст. 1 ЗУ "Про фермерське господарство").

Фермерське господарство може бути зареєстроване лише за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою (ст. 8 Закону України «Про фермерське господарство»).

Отже, в Статуті є доцільним прописувати розділ про землі СГ.

Як визначитися, чи потрібен фермерському господарству статус юридичної особи?

 Як фермерські господарства зі статусом юридичної особи, так і фермерські господарства без такого статусу підлягають державній реєстрації, останні - як фізичні особи-підприємці. Порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців є спрощеним у порівнянні з державною реєстрацією юридичних осіб, однак існують й інші фактори, які варто врахувати при прийнятті рішення, наприклад:

1) фермерське господарство-юридична особа несе відповідальність за своїми зобов'язаннями лише в межах вартості складеного капіталу, тоді як фізична особа-підприємець відповідає всім належним йому майном, у тому числі часткою у спільній сумісній власності подружжя, якщо фермер перебуває у зареєстрованому шлюбі або фактичних шлюбних відносинах, за виключенням майна, на яке не може бути звернене стягнення відповідно до закону;

2) незалежно від наявності статусу юридичної особи фермерські господарства можуть мати рахунки в банках, вступати у цивільно-правові, господарсько-правові договори, приймати на роботу найманих працівників;

3) відповідно до ч. 6 ст. 8-1 ЗУ "Про фермерські господарства", типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики. Станом на сьогодні Міністерство аграрної політики та продовольства Украни ще не затвердило такі типові форми. Загалом це не заважає державній реєстрації фермерських господарств без статусу юридичної особи, однак існують поодинокі випадки відмови у державній реєстрації саме з причини відстуності затверджених типових форм.

Які документи потрібно готувати для створення та державної реєстрації фермерського господарства?

Для створення та державної реєстрації фермерського господарста зі статусом юридичної особи необхідно подати державному реєстратору такий перелік документів:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (Форма 1);

2) оригінал АБО нотаріально засвідчена копія рішення засновника (якщо він один) або рішення засновників (ящо їх два або більше);

3) статут фермерського господарства;

4) нотаріально засвідчена копія паспорта бенефіціара (або поспаротів бенефіціарів, якщо їх декілька), у випадку, якщо паспорт у формі книжечки, а не ID-картки. УВАГА: навіть у випадку подання документів особисто єдиним бенефіціаром, нотаріально засвідчену копію паспорта все одно потрібно додати до пакету документів.

Для створення та державної реєстрації сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи необхідно подати державному реєстратору:

1) заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем (Форма 10);

2) нотаріально посвідчений договір про створення сімейного фермерського господарства (якщо засновників декілька) або декларацію про створення сімейного фермерського господарства (якщо фермерське господарство буде вестися одноосібно). На відміну від договору, декларація не підлягає обовязковому нотаріальному посвідченню;

3) якщо особа досягла 16-річного, але ще не досягла 18-річного віку, -  нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування.

Оскільки фермерське господарство, згідно ст. 1 ЗУ "Про фермерське господарсмтво", є формою підприємницької діяльності громадян, отже ФГ є суб'єктами оподаткування.

Про питання оподаткування фермерських господарств можно ознайомитись зі статті на сайті ІнстаДок.

Нормативно-правове регулювання:

  1. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про фермерське господарство"

  2. Лист Міністерства юстиції України 25.11.2019  № 10575/8.4.3/32-19 "Щодо порядку державної реєстрації сімейних фермерських господарств"

Прочитати:

Чи потрібно переоформлювати договори оренди, укладені з головою ФГ? 

Продиктуйте текст для пошуку
Готово