УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Мої документи
Інструкція

Документ

!!!! Опитувальник/KYC (укр-рез, англ - нерез)

Інформація надається відповідно до статті 9 Закону України від 14.10.2014 року № 1702-VII "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

ОПИТУВАЛЬНИК/ QUESTIONNAIRE

(для юридичної особи/ Legal Entity)

 1. Повне найменування/ Client’s name – Short – Full

Повне найменування Повне найменування (Eng.)  .

 1. Юридична адреса/ Legal Address

Адреса місцезнаходження (юридична адреса) Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  .

 1. Фактичне місцезнаходження/ Actual address

Фактична адреса компанії /Фактична адреса компанії (Eng.) .

 1. Номер, код Клієнта (код за ЄДРПОУ, податковий або реєстраційний номер компанії) / number, code of the Client (EDRPOU Code, taax or registration number of the Company)

Код ЄДРПОУ

 1. дата реєстрації компанії та реєстраційний орган  / Date of State Registration and registration authority _______________________________________________.
 2. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок та номер банківського рахунка/ Bank details

п/р (Acc. No.) № рахунку , IBAN IBAN (банк-кореспондент)  (Валюта рахунку ) в/at Назва банку (Адреса банку ) МФО (код банку) / Bank's code МФО банку , SWIFT SWIFT  

п/р (Acc. No.) введіть дані , IBAN введіть дані  (введіть дані ) в/at введіть дані (введіть дані ) МФО (код банку) / Bank's code введіть дані , SWIFT введіть дані  

ОПИТУВАЛЬНИК/ QUESTIONNAIRE

(для юридичної особи/ Legal Entity)

 1. Повне найменування/ Client’s name – Short – Full

Повне найменуванняПовне найменування (Eng.)  .

 1. Юридична адреса/ Legal Address

Адреса місцезнаходження (юридична адреса)Адреса місцезнаходження (юридична адреса) (Eng.)  .

 1. Фактичне місцезнаходження/ Actual address

Фактична адреса компанії Фактична адреса компанії (Eng.) .

 1. Номер, код Клієнта (код за ЄДРПОУ, податковий або реєстраційний номер компанії) / number, code of the Client (EDRPOU Code, taax or registration number of the Company)

Код компанії

 1. дата реєстрації компанії та реєстраційний орган  / Date of State Registration and registration authority дата реєстрації компанії та реєстраційний орган .
 2. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок та номер банківського рахунка/ Bank details

п/р (Acc. No.) № рахунку , IBAN IBAN  (Валюта рахунку ) в/at  Назва банку  (Адреса банку ) МФО (код банку) / Bank's code МФО банку , SWIFT  

 1. Відомості про органи управління (структура органів управління)/ Information about management bodies

виконавчий орган - Директор, вищий орган - Загальні збори.

 1. Відомості про органи управління (структура органів управління)/ Information about management bodies

виконавчий орган - Директор, вищий орган - Загальні збори акціонерів.

 1. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном/ Details of Officers and authorized representatives of the Company (зазначте всіх уповноважених представників, додайте, будь ласка, рядки в таблиці, за необхідності/ please identify all authorized representatives of the Company, please add lines if necessary)

 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

введіть дані  / введіть дані  

Дата народження

Дата народження

Громадянство

Громадянство

Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав, податковий номер 

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії

Інд. податковий номeр

Документ, що підтверджує повноваження особи

Підстава діяльності представника

 1. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном/ Details of Officers and authorized representatives of the Company (зазначте всіх уповноважених представників, додайте, будь ласка, рядки в таблиці, за необхідності/ please identify all authorized representatives of the Company, please add lines if necessary)

 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

введіть дані введіть дані

ПІБ повністю

ПІБ повністю

Дата народження

Дата народження Дата народження

дата народження

Громадянство

Громадянство Громадянство

Громадянство

Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав, податковий номер 

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Паспорт серія, номер, ким та коли видано

Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії

Інд. податковий номeр Інд. податковий номeр

введіть дані

Документ, що підтверджує повноваження особи

Підстава діяльності представника введіть дані

введіть дані

 1. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном/ Details of Officers and authorized representatives of the Company (зазначте всіх уповноважених представників, додайте, будь ласка, рядки в таблиці, за необхідності/ please identify all authorized representatives of the Company, please add lines if necessary)

 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ First Name, Last name, Middle name:

введіть данівведіть дані

ПІБ повністю

Дата народження/ Date of birth

Дата народження Дата народження
Громадянство/ Citizenship Громадянство Громадянство

Номер (та за наявності – серія) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав, податковий номер / Details of the passport (or other ID document which it replaces)

Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу Назва документа, що посвідчує особу Серія і номер паспорту/іншого документа, що посвідчує особу Ким виданий паспорт/ін.документ, що посвідчує особу Коли виданий паспорт/ін.докумунт, що посвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії

(заповнюється для резидентів України)/ only residents of Ukraine shall fill
Інд. податковий номeр Інд. податковий номeр
Документ, що підтверджує повноваження особи/ Requisites of the document confirming the authority of the representative Підстава діяльності представника  
 1. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)2/ Information about final beneficiaries (controllers) of the legal entity

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ First Name, Last name, Middle name

Країна постійного проживання / Address, residency

Дата народження / Date of Birth

ПІБ бенефіціара

Громадянство

дата народження

ПІБ бенефіціара

Громадянство

дата народження

ПІБ бенефіціара

Громадянство

дата народження

 

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів))| In addition, I enclose a document confirming the existence of ownershipstructure (a documented system of relations between legal entities and individuals that allows the establishment of all available final beneficiary owners (controllers), including the control relationship between them for this legal entity, or the absence of final beneficiary owners (controllers)).

 1. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)2/ Information about final beneficiaries (controllers) of the legal entity

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ First Name, Last name, Middle name

Країна постійного проживання / Address, residency

Дата народження / Date of Birth

ПІБ бенефіціара

Громадянство

дата народження

ПІБ бенефіціара

Громадянство

дата народження

 

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів))| In addition, I enclose a document confirming the existence of ownershipstructure (a documented system of relations between legal entities and individuals that allows the establishment of all available final beneficiary owners (controllers), including the control relationship between them for this legal entity, or the absence of final beneficiary owners (controllers)).

 1. Дані, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)2/ Information about final beneficiaries (controllers) of the legal entity

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)/ First Name, Last name, Middle name

Країна постійного проживання / Address, residency

Дата народження / Date of Birth

ПІБ бенефіціара

Громадянство

дата народження

 

Додатково додаю документ, що підтверджує наявність структури власності (документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів))| In addition, I enclose a document confirming the existence of ownershipstructure (a documented system of relations between legal entities and individuals that allows the establishment of all available final beneficiary owners (controllers), including the control relationship between them for this legal entity, or the absence of final beneficiary owners (controllers)).

 1. Ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб (заповнюється щодо трастів)3/ this information is provided for trusts:

 

 1. Ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб (заповнюється щодо трастів)3/ this information is provided for trusts:

Громадянин введіть дані  введіть дані  Дані ідентифікаційного документа

 1. Ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб (заповнюється щодо трастів)3/ this information is provided for trusts:

Громадянин введіть дані  введіть дані  Дані ідентифікаційного документа

Громадянин введіть дані  введіть дані  Дані ідентифікаційного документа

 

 1. Ідентифікаційні дані довірителів та довірених осіб (заповнюється щодо трастів)3/ this information is provided for trusts:

Громадянин введіть дані  введіть дані  Дані ідентифікаційного документа

Громадянин введіть дані  введіть дані  Дані ідентифікаційного документа

Громадянин введіть дані  введіть дані  Дані ідентифікаційного документа

 1. Дані про належність юридичної особи до осіб, пов’язаних з національними, іноземними публічними діячами та діячами, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях (якщо є пов’язаною особою, то вказати відношення до таких осіб та дані про діяча)4 / Data on the affiliation of a legal entity with persons related to national, foreign public figures and persons, who perform political functions in international organizations (if there is a related party, then indicate the relation to such persons

     введіть данівказати відношення до таких осіб та дані про діяча

 1. Інформація про фінансовий стан клієнта (будь ласка, додайте копії фінансових звітів за останній рік) / 
  1. Розмір статутного капіталу юридичної особи/ The size of the authorized capital of a legal entity Розмір статутного капіталу .
  2. Інформація про порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності  / Information on the procedure and place for the publication of the latest annual financial statements

            не публікувалася

 1. Інформація про фінансовий стан клієнта (будь ласка, додайте копії фінансових звітів за останній рік) 
  1. Розмір статутного капіталу юридичної особи/ The size of the authorized capital of a legal entity Розмір статутного капіталу .
  2. Інформація про порядок та місце оприлюднення останньої річної фінансової звітності  / Information on the procedure and place for the publication of the latest annual financial statements

          дані про публікацію останньої річної звітності

  3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи?

        Інформація про справу про банкрутство

        3. Чи порушувалась справа про банкрутство юридичної особи?

           Ні

 

       4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є:

             прибутковою 

 

       4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є:

             збитковою 

       4. Діяльність юридичної особи за даними останньої фінансової звітності є:

             Інше описати особливості результатів дільності

 1. Зміст діяльності юридичної особи 
  1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії)  

         відсутні

 1. Зміст діяльності юридичної особи 
  1. Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) 

            Дані про ліцензія вид гос. діяльн., дата видачі, строк дії

 1. Зміст діяльності юридичної особи 
  Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) 

           Дані про ліцензія вид гос. діяльн., дата видачі, строк дії

         Дані про ліцензія вид гос. діяльн., дата видачі, строк дії

 1. Зміст діяльності юридичної особи  
  Дані про ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії) 

         Дані про ліцензія вид гос. діяльн., дата видачі, строк дії

         Дані про ліцензія вид гос. діяльн., дата видачі, строк дії

         Дані про ліцензія вид гос. діяльн., дата видачі, строк дії

 1. Характер та мета ділових відносин:
  1. Характер ділових відносин:

х

Оренда брокерського місця на _______________

 

Участь у біржових торгах, аукціонах і редукціонах 

 

Інше 

 1. Характер та мета ділових відносин:
  1. Характер ділових відносин:

 

Оренда брокерського місця на ________________

х

Участь у біржових торгах, аукціонах і редукціонах 

 

Інше 

 1. Характер та мета ділових відносин:
  1. Характер ділових відносин:

 

Оренда брокерського місця на _____________

 

Участь у біржових торгах, аукціонах і редукціонах 

х

Інше 

характер відносин

 1. Чи є юридична особа благодійною організацією?    

      так.

 1. Чи є юридична особа благодійною організацією?    

      ні.

  1. Мета встановлення ділових відносин:

х

Укладання угод на Біржі 

 

Інше 

  1. Мета встановлення ділових відносин:

 

Укладання угод на Біржі 

х

Інше мета встановлення діловиих відносин

 1. 3. Тривалість ділових відносин

х

проведення разової операції 

 

постійні відносини 

 1. 3. Тривалість ділових відносин

 

проведення разової операції 

х

постійні відносини 

Документи, надані  Повне найменування для проведення ідентифікації, верифікації відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання. / Documents provided Повне найменування (Eng.) for identification, verification in accordance with the requirements of the legislation are valid (valid) at the moment of submission.

* Будь ласка, пам’ятайте, що документів, зазначених в цьому опитувальнику може бути недостатьно для проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства, тому Товарна біржа «Центральний товарний контрагент» залишає за собою право вимагати надання додаткових документів та інформації. / Please remember, that the documents specified in this questionnaire may not be sufficient for identification and verification in accordance with the law, therefore the Commodity Exchange "Central Commodity Contractor" reserves the right to request the submission of additional documents and information

 

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою. / I accept the obligation, in the event of changing the information given in this questionnaire or expiration of the documents on which it was completed, within ten working days from the date of the specified events, submit a newly completed questionnaire (if the term is given to me services will not be exhausted), as well as provide the completed questionnaire and the documents provided therein at the first request.

 

введіть дані             ________________          введіть дані  00.00.2018 р                                                                                   підпис, печатка                                дата

Документи, надані  Повне найменування для проведення ідентифікації, верифікації відповідно до вимог законодавства є чинними (дійсними) на момент їх подання. / Documents provided Повне найменування (Eng.) for identification, verification in accordance with the requirements of the legislation are valid (valid) at the moment of submission.

* Будь ласка, пам’ятайте, що документів, зазначених в цьому опитувальнику може бути недостатьно для проведення ідентифікації та верифікації відповідно до законодавства, тому ________________ залишає за собою право вимагати надання додаткових документів та інформації. / Please remember, that the documents specified in this questionnaire may not be sufficient for identification and verification in accordance with the law, therefore the Commodity Exchange "Central Commodity Contractor" reserves the right to request the submission of additional documents and information

 

Приймаю на себе зобов`язання, у разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальник (у разі, якщо термін надання мені послуг не буде вичерпаний), а також надавати заповнений опитувальник та передбачені у ньому документи за першою вимогою. / I accept the obligation, in the event of changing the information given in this questionnaire or expiration of the documents on which it was completed, within ten working days from the date of the specified events, submit a newly completed questionnaire (if the term is given to me services will not be exhausted), as well as provide the completed questionnaire and the documents provided therein at the first request.

 

введіть дані  /введіть дані /  ____________________ введіть данівведіть дані  00.00.2018

здійснив ідентифікацію, верифікацію / made identification

 

Для заповнення працівником 

 ______________________________________________

 

Дата

Примітки 

 

 

 

 

_________________             ______________________                             _____________________

           (посада)                                                     (підпис)                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Дата оновлення 25.03.2022 о 10:37:38

Коментарі

Тільки авторизовані користувачі мають змогу залишати коментарі!

Продиктуйте текст для пошуку
Готово