УКР
ENG
POL
BUL

Конструктор документів Всі документи
Інструкція

Документ

Фінансування під ЗАСТАВУ аграрної розписки

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року


Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності  (надалі “Кредитор”), з одного боку, та

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року

 

ФОП ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з ЄДР (надалі «Кредитор»), з однієї сторони, та 

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року

 

Громадянин Громадянство  ПІБ повністю  (надалі іменується «Кредитор»), з одного боку, та

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Київ                                                                 «15 » січня  2019 року

 

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності  (надалі “Кредитор”), з одного боку, та

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності (надалі названий “Боржник”), з іншого боку, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

ПІБ ФОП , що діє на підставі виписки з ЄДР (надалі іменується «Боржник»), з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

громадянин Громадянство  ПІБ повністю  (надалі іменується «Боржник»), з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

Повне найменування  в особі Посада в род. відмінку  ПІБ в род. відмінку , що діє на підставі Довіреності (надалі названий “Боржник”), з іншого боку, а разом - Сторони, уклали даний Договір про наступне :

1. Ця Аграрна розписка підтверджує факт отримання Боржником від Кредитора грошових коштів в розмірі 100000  (100000, прописом (укр.) ) гривень в повному обсязі.

2. Ця Аграрна розписка встановлює безумовне зобов’язання Боржника сплатити Кредитору грошові кошти в розмірі 100000  (100000, прописом (укр.) ) гривень, що на дату видачі цієї Аграрної розписки розраховуються в товарному еквіваленті за наступною формулою:

S=AxP28


де S — сума грошових коштів, що підлягає сплаті боржником за фінансовою аграрною розпискою у встановлений розпискою строк;
A — коефіцієнт, який означає
100  (100, прописом (укр.)тон .

3. Боржник зобов’язується за цією Агарною розпискою сплатити Кредитору грошові кошти в сумі 100000, прописом (укр.)  (100000, прописом (укр.) ) гривень на поточний рахунок Кредитора в строк не пізніше «01 » січня 2019 року.

4. Оплата суми коштів, визначеної в пункті 3 здійснюється щомісяця в наступні терміни, та в наступних обсягах:

5. Боржник зобов’язаний зробити оплату за цією Аграрною розпискою згідно пунктів 3 та 4 цієї Аграрної розписки в безготівковій формі на рахунок Кредитора вказаний в реквізитах.

P — ціна назва сільськогосподарської продукції на умовах поставки назва організації, що здійснює торгівлю сільськогосподарською продукцією та умов її поставки для визначення ціни за одиницю, наприклад, на термінал ТОВ СП «Нібулон» станом на день укладення цього договору за даними веб-сайту ТОВ «Нібулон»

становить 1000  грн./т.

6. Боржник в забезпечення виконання зобов’язань, передбачених цією Аграрною розпискою, передав в заставу Кредитору Майбутній врожай Пшениці озимої  (далі Майбутній врожай) з земельних ділянок, що зазначені нижче. На день збору врожаю предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції в загальному обсязі не менше 30  тон  (далі Предмет застави), що буде вирощена на земельних ділянках, розташованих місце розсташування , що знаходяться в оренді у Боржника на підставі договорів оренди, згідно опису:

7. На день видачі цієї Аграрної розписки Майбутній врожай та Предмет застави, визначені в пункті 6 цієї Аграрної розписки, не знаходиться в заставі, в тому числі, і по аграрним розпискам, в спорі та під арештом не перебуває, не є предметом будь-яких інших обтяжень, не переданий у спільну діяльність, управління. На момент укладення Договору не існує жодного чинного, або такого, що не набрало чинності, рішення суду, іншого органу щодо арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Боржника, не існує жодної судової справи, яка може мати негативні для Боржника чи його посадових осіб наслідки та/або привести до арешту, конфіскації, примусового стягнення активів Боржника.

8. Боржник зобов'язується дотримуватися класичної для відповідного регіону України аграрної технології при вирощуванні Майбутнього врожаю.
Кредитор протягом всього строку дії Аграрної розписки вправі здійснювати моніторинг дотримання Боржником аграрних технології вирощування Майбутнього врожаю та вживати передбачені законом заходи для недопущення погіршення Предмету застави.

9. Сторони домовились, що після збору врожаю, предметом застави за цією Аграрною розпискою стає отримана в результаті збору врожаю вирощена на ділянках, вказаних в п.6 цієї Аграрної розписки, Пшениця озима  в кількості не менше 30  тон , яка повинна мати сертифікати якості зерна  та повинна зберігатися